Tự luyện VIO lympic Tiếng Anh 3 T1

Thông tin chi tiết

Để giúp học sinh có thêm tài liệu rèn luyện trước khi thử sức trên Internet,

Tiểu ban nội dung của cuộc thi phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản bộ sách “Tự luyện Olympic tiếng Anh”.

Với mỗi lớp, sách được chia ra làm hai tập tương ứng với hai học kì, tập một gồm 18 vòng, tập 2 gồm 17 vòng tự luyện. Mỗi tập cũng đưa ra đủ các dạng game tương ứng với bài nghe trên web của cuộc thi.

© Copyright EDUSTORE.COM 2018